Co nowego
Udział w Konferencjach Naukowych

Udział w Konferencjach Naukowych

  • III Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica, Łódź 2013.
  • III Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica, Łódź 2015.
  • Konferencja Żywieniowa – Holistyczne podejście do diety człowieka, Opole 2015.
  • 14th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań 2014.
  • II International Student Conference of Young medical researchers, Wrocław 2012.
  • III International Student Conference of Young medical researchers, Wrocław 2013.
  • IV International Student Conference of Young ...
Współautorstwo prac wygłoszonych na Konferencjach Naukowych

Współautorstwo prac wygłoszonych na Konferencjach Naukowych

  • Assessment of nutritional habits in Wroclaw Medical University students living in the dormitory, IV International  Student Conference of Young medical researchers, Wrocław 2014.
  • Assessment of the knowledge about the gluten-free products among people on a gluten-free diet, IV International  Student Conference of Young medical researchers, Wrocław 2014. 
  • Stosowanie diety eliminacyjnej a komfort życia osób chorych na przykładzie wybranych aspektów życia ...
Współautorstwo opublikowanych prac naukowych

Współautorstwo opublikowanych prac naukowych

POKAŻ